โปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนสินค้า 0% ทุกรายการ นานสูงสุด 10 เดือน
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562

เงื่อนไข
– สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ สินค้าทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท เค เอส ซันส์กรุ๊ป จำกัด ยกเว้นสินค้ามือสอง และสินค้าฝากขาย
– ราคาสินค้าน้อยกว่า 200,000 บาท ต่อใบเสร็จ ผ่อน 0% นาน 6 เดือน
– ราคาสินค้าตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
– บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ยกเว้นบัตรเฟิร์สช้อย) เท่านั้น
– สามารถนำยอดซื้อไปร่วมโปรโมชั่นฉลอง 70 ปี McIntosh ได้

สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-008-0008 และ 081-000-8800

โปรโมชั่นฉลองครบรอบ 70 ปี McIntosh
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Exclusive Trip จาก McIntosh บินลัดฟ้าสู่สหรัฐอเมริกา
เปิดประสบการณ์ที่ยากจะเข้าถึงกับการเยี่ยมชมโรงงาน McIntosh USA แบบส่วนตัว
ทัวร์ท่องเที่ยวอเมริกาแบบสุดพิเศษ 8 วัน 5 คืน พร้อม pocket money ติดกระเป๋า ฟรี
เมื่อซื้อสินค้าในเครือ McIntosh Group ที่ร่วมรายการครบตามเงื่อนไข
วันที่ 7 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2562

ต่อที่ 1 : รับส่วนลดสินค้าในเครือ McIntosh Group 25-35%
ต่อที่ 2 : รับสิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโรงงาน McIntosh ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ที่นั่ง ฟรี เมื่อมียอดซื้อสินค้าในเครือ McIntosh Group ที่ร่วมรายการสะสมครบ 1,900,000 บาท สามารถสะสมยอดซื้อสินค้าได้ภายใน 70 วัน ต่อเนื่อง
ต่อที่ 3 : รับสิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโรงงาน McIntosh เพิ่มอีก 1 ที่นั่ง รวมเป็น 2 ที่นั่ง ฟรี เมื่อมียอดซื้อสินค้าในเครือ McIntosh Group ที่ร่วมรายการสะสมครบ 2,900,000 บาท
ต่อที่ 4 : สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดินทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโรงงาน McIntosh ในต่อที่ 2 และ ต่อที่ 3 จะได้รับ pocket money เป็นจำนวนเงิน 700 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน เมื่อเดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

  • พักหรู อยู่สบาย พักเดี่ยวทุกท่าน
  • เดินทางด้วยสายการบิน EVA AIR (Elite Class)
  • ฟรี ค่าขอวีซ่า USA
  • เดินทางช่วงเดือน กันยายน 2562

เงื่อนไข
1. ระยะเวลาของการสะสมยอดซื้อเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
2. สินค้าในเครือ McIntosh Group ได้แก่สินค้า McIntosh, Audio Research, Sonus faber และ Sumiko เท่านั้น และสินค้าที่สามารถสะสมในรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่เท่านั้น ไม่รวมสินค้ามือสอง สินค้าโชว์ และสินค้าที่ลดราคาพิเศษ
3. สามารถนำสินค้ามาแลกเปลี่ยน (Trade-in) ได้ โดยที่มูลค่าของสินค้าที่นำมาแลกเปลี่ยนจะต้องไม่เกิน 50% ของยอดสะสมที่กำหนด หรือไม่เกิน 950,000 บาท
4. สำหรับยอดซื้อจำนวน 1,900,000 บาท ในต่อที่ 2 สามารถสะสมใบเสร็จได้ 70 วันต่อเนื่อง และจะต้องสะสมยอดซื้อให้ครบ 2,900,000 บาทภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สำหรับต่อที่ 3 โดยที่ยอดซื้อสินค้าที่จะนำมาสะสมได้จะต้องเป็นยอดซื้อที่ชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
5. การเดินทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโรงงาน McIntosh ประเทศสหรัฐอเมริกา จะถูกจัดให้มีการเดินทางขึ้นในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ระยะเวลาในการเดินทางรวมทั้งสิ้น 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA Air ชั้นที่นั่ง Premium ECO seat (สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการอัพเกรดที่นั่งดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทราบในวันที่ยืนยันรับสิทธิ์)
6. สำหรับผู้ร่วมเดินทางทุกท่านจะได้พักในห้องพักส่วนตัว (พักเดี่ยว) ยกเว้นลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เดินทาง 2 ท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ขอห้องพักแบบครอบครัวได้
7. บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอ VISA ให้แก่ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
8. Pocket money จำนวน 700 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อท่าน มอบสำหรับลูกค้าที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโรงงาน McIntosh เท่านั้น โดยจะมอบให้ในวันที่เดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
9. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าสะสมครบตามเงื่อนไขแต่ไม่ประสงค์เดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางในวันที่กำหนดได้ ทางบริษัทฯ จะชดเชยเป็นส่วนลดค่าสินค้าในการชำระเงินครั้งสุดท้ายของการซื้อสินค้าภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวน 70,000 บาท สำหรับยอดซื้อสะสมครบ 1,900,000 บาท และส่วนลดจำนวน 140,000 บาท สำหรับยอดซื้อสะสมตั้งแต่ 2,900,000 บาท ขึ้นไป
10. ลูกค้าทุกท่านที่ยืนยันรับสิทธิ์ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโรงงาน McIntosh จะต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้แก่บริษัทฯ ผ่านทาง Email: event@kssons.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยที่หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 10 เดือน หรือ ต้องมีอายุถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นอย่างน้อย หากลูกค้าไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
11. หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หากลูกค้าต้องการแก้ไขชื่อ-นามสกุล หรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง โดยที่ทางบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการประสานงานเพื่อดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ท่าน
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.kssons.com และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด