WOM Townhouse: MC152 MCT450 D150 XR50B Sumiko Subwoofer S.9 black

Sonus faber Olympica Nova V

ราคาพิเศษ 499,000 บาท

หมายเหตุ:
– รับประกันสินค้า 3 ปี
– สำหรับการชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น

Sonus faber Heritage Collection

Minima Amator II

– ราคา 209,000 บาท พร้อมขาตั้ง
– ราคา 174,000 บาท ไม่รวมขาตั้ง

Electa Amator III

– ราคา 345,000 บาท พร้อมขาตั้ง
– ราคา 310,000 บาท ไม่รวมขาตั้ง

Maxima Amator

ราคา 555,000 บาท

หมายเหตุ:
– รับประกันสินค้า 3 ปี
– สำหรับการชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
– เริ่มราคาใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
 
 

Sonus faber Sonetto VIII

ราคาพิเศษ 209,000 บาท

หมายเหตุ:
– ราคาพิเศษนี้เฉพาะสีไม้และสีดำ
– สินค้ามีจำนวนจำกัด เฉพาะสินค้าที่มีในสต็อกเท่านั้น
– รับประกันสินค้า 3 ปี
– สำหรับการชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น

McIntosh Special Set

 • MC462: 2-Channel Solid State Amplifier 

 • C53: 2-Channel Solid State Preamplifier

ราคาพิเศษ ชุดละ 659,000 บาท

 

 • MC312: 2-Channel Solid State Amplifier 

 • C49: 2-Channel Solid State Preamplifier

ราคาพิเศษ ชุดละ 449,000 บาท

 
หมายเหตุ:
– รับประกันสินค้า 3 ปี
– สำหรับการชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
 

Audio Research I/50

ราคาพิเศษ 209,000 บาท

 
หมายเหตุ:
– สำหรับสีพิเศษนอกจากสีขาว และ สีดำ เป็นสินค้าพรีออเดอร์ ระยะเวลาในการสั่งซื้อ 120 – 180 วัน
– ชำระเงินมัดจำขั้นต่ำ 30%
– รับประกันสินค้า 3 ปี
– สำหรับการชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
 

 

 

JL Audio Products

CR-1: Active Subwoofer Crossover ราคา 149,000 บาท

Gotham Subwoofer
– g213V2 ราคา 589,000 บาท

Fathom Subwoofer
– f212v2 ราคา 263,500 บาท
– f113v2 ราคา 179,000 บาท
– f112v2 ราคา 145,000 บาท
– f110v2 ราคา 109,900 บาท

E-Sub Subwoofer
– e112 ราคา 74,900 บาท
– e110 ราคา 64,900 บาท

Dominion Subwoofer
– d110 ราคา 37,900 บาท
– d108 ราคา 29,900 บาท

หมายเหตุ:

– รับประกันสินค้า 2 ปี
– สำหรับการชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
– ราคาที่ปรับใหม่นี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

 
 
 

McIntosh Integrated Amplifier Promotion

MA12000 ราคา 529,000 บาท

MA9500 ราคา 429,000 บาท

MA8950 ราคา 329,000 บาท

MA352 ราคา 249,000 บาท

MA5300 ราคา 199,000 บาท

MA252 ราคา 159,000 บาท

 
หมายเหตุ:
– รับชำระด้วยเงินสด/บัตรเครดิตเต็มจำนวน
– สินค้ารับประกัน 3 ปี
 
 

McIntosh MC275 Gold & C22 Glod 35 Years KS

McIntosh MC275 Gold: Vacuum Tube Amplifier

ราคา 259,000 บาท

McIntosh C22 Gold: 2-Channel Vacuum Tube Preamplifier

ราคา 249,000 บาท

ราคาพิเศษ ชุดละ 499,000 บาท

 

หมายเหตุ:
– รับประกันสินค้า 3 ปี
– สำหรับการชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
– โปรโมชั่นเริ่ม 6 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด
 
 

Clearaudio Innovation

+Tonearm Universal 12’’ VTA + armboard

ราคา 499,000 บาท

+Tonearm Universal 9’’ VTA + armboard

ราคา 479,000 บาท

 

หมายเหตุ:
– ราคาดังกล่าวไม่รวมหัวเข็มและ clamp
– รับประกันสินค้า 3 ปี
– สำหรับการชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
 
 

McIntosh C22 MKV & MC275

ราคาพิเศษ ชุดละ 449,000 บาท

และรับสิทธิ์ซื้อ McIntosh MC275 เพิ่ม 1 เครื่อง ในราคาเพียง 229,000 บาท

 

หมายเหตุ:
– รับประกันสินค้า 3 ปี
– สำหรับการชำระด้วยเงินสด, บัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
– ราคาปรับใหม่นี้เริ่ม 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 
 

Home Theater Promotion

McIntosh X Sonus faber

SET A
 • MX100: A/V Processor
 • MI347: 7-channel Amplifier
 • Sonetto III: Front Speaker
 • Sonetto I: Rear Speaker
 • Sonetto Center I: Center Speaker
 • Gravis I: Subwoofer

ราคา 649,000 บาท

SET B
 • MX100: A/V Processor
 • MI347: 7-channel Amplifier
 • Lumina III: Front Speaker
 • Lumina I: Rear Speaker
 • Lumina Center: Center Speaker
 • Gravis I: Subwoofer

ราคา 529,000 บาท

หมายเหตุ:
– รับประกันสินค้านาน 3 ปี
– ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับการชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
– สามารถปรับเปลี่ยนซับวูฟเฟอร์เป็นรุ่น Gravis II ได้โดยชำระเพิ่มเพียง 13,500 บาท
– รับสิทธิ์ซื้อขาตั้งลำโพง Sonetto I ในราคาคู่ละ 17,000 บาท

HOME THEATER PROMOTION

หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมขาตั้งลำโพง Sonus faber สำหรับ Set A, B และ Set C
 • เมื่อซื้อสินค้า Set A, B หรือ Set C รับสิทธิ์ซื้อขาตั้งลำโพง Sonetto I และ Sonetto II ในราคาเพียง คู่ละ 14,000 บาท
 • ลำโพงรุ่น Olympica Nova I และ Olympica Nova CI ใน Set D จำหน่ายพร้อมขาตั้ง
 • หากต้องการเปลี่ยนลำโพงเซ็นเตอร์ใน Set D เป็นรุ่น Olympica Nova CII ชำระเงินเพิ่ม 60,000 บาท