Previous slide
Next slide

News & Events

งานจับรายชื่อผู้โชคดี McIntosh 70th Anniversary Celebration

McIntosh 70th Anniversary Celebration

ภาพบรรยากาศงานจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดี “ร่วมฉลอง 70 ปี McIntosh กับทัวร์เยี่ยมชมโรงงาน McIntosh USA” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้

  • คุณพิภพ แทบท้าว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
  • คุณกฤติจาพัฒน์ ศรประสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
  • คุณสาธิต ภาวศุทธิพันธ์ุ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร What Hi-fi? Thailand
  • คุณนาวี อินทรสังขนาวิน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Audiophile/Videophile

ดำเนินรายการโดย คุณปฤษณ กัญจา ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Audiophile/Videophile

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

  1. คุณวันชัย จึงสงวนพรสุข
  2. คุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล
  3. คุณนิติวัชร์ รักขพันธ์

รายชื่อสำรอง

  1. คุณเกรียงศักดิ์ พันธ์รัตนมงคล
  2. คุณสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี
  3. คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

Share

บรรยากาศในงาน

MORE EVENTS